Dětská skupina? Co to je?

Už jste o ní někdy slyšeli? Není to žádné hudební těleso složené z malých muzikantů. Je to alternativa ke školce. V čem se od školky liší? A nebyla by třeba vhodná pro vaše dítě?

Dětská skupina nabízí program pro vaše dítě, zatímco vy jste v práci. Oproti školce má však několik rozdílů. Dětské skupiny přijímají děti mladšího věku, než státní školky. Věkové rozpětí se liší v jednotlivých skupinách, přibližně do nich chodí děti od osmnácti měsíců po dosažení školního věku. Počet dětí ve skupině je rozhodně menší, než ve školkové třídě. Také je jim k dispozici více „tet“, tedy vychovatelek či učitelek. Tyto dva fakty jsou velmi důležité, neboť umožňují mít k dětem skutečně individuální přístup. A to je hlavní devíza dětských skupin. V mateřské škole bývají často na 25 dětí dvě učitelky, které zkrátka nemohou každému dítěti dopřát to, co v daný okamžik potřebuje, byť by to jistě udělaly rády. To je důvod, proč do dětské skupiny mohou chodit i malé děti, které třeba ještě potřebují přes den plenku nebo pomoci s jídlem. Přitom už některé takové děti společnost jiných dětí potřebují a dokonce vyžadují. A také v jejich společnosti dělají velké pokroky, protože se chtějí starším kamarádům vyrovnat. Pro rodiče jsou takové skupiny alternativou nejen ke školce, ale i k jeslím, kterých je u nás stále výrazný nedostatek.

Ve skupině je prostor na delší zvykání, které některým dětem vstup do „vzdělávacího systému“ celou situaci velmi ulehčí. Ne každé dítě jde do školky s nadšením.

Dětské skupiny často nabízí dětem nadstandardní program, například výuku cizího jazyka hravou formou, různé kroužky v rámci školky, zajímavé výlety.

Je v nich také prostor pro nevšední výchovné a pedagogické směry. Najdete tak nabídku skupinek waldorfských, Montessori či jinak zaměřených. Stále častěji se však setkáváme s přístupem tak trochu eklektickým: skupinka se neřídí pravidly jen jednoho z výše jmenovaných směrů, ale vybírá si z každého to nejlepší pro děti, které ji navštěvují. Výsledkem je skutečně pestrá a rozmanitá škála aktivit, pravidel a především možností, jak vést a rozvíjet děti.

Dětské skupiny často zakládají sami rodiče, kteří nenašli pro své děti odpovídající (nebo někdy bohužel vůbec žádnou!) školku. Počítá se s aktivní rolí rodičů dětí, připomínky k programu jsou žádoucí, názory se berou v potaz. Což bohužel v mnoha státních školkách je stále spíše sci-fi, než realita.

Zkuste se poohlédnout v okolí svého bydliště nebo zaměstnání. Možná najdete místo, kam bude vaše děťátko chodit rádo a nadšeně.